"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. Utworzenie stałej wystawy przedstawiającej historię i osiągnięcia Gminy Gniewino mająca na celu promocję obszaru LSR poprzez stworzenie stałej wystawy poświęconej historii Gminy Gniewino.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Operacja pn. Budowa sceny wraz z wyposażeniem na terenie muzeum mająca na celu stworzenie możliwości organizacji wydarzeń i imprez w skansenie poprzez budowę sceny.

 • 001m.jpg
 • 002m.jpg
 • 003m.jpg
 • 004m.jpg
 • 005m.jpg
 • 006m.jpg
 • 007m.jpg
 • 008m.jpg
 • 009m.jpg
 • 010m.JPG
 • 011m.JPG
 • 012m.JPG